Par Credo

Tāds patiesi ir bijis – ar ļoti līdzīgu nosaukumu, taču pilnīgi saprotams pagājušā gadsimta septiņdesmito, astoņdesmito gadu sevis apzinošai paaudzei.

Kopā sanākšana 2010.gadā notika dažādu notikumu rezultātā. Atmiņu failos „CREDO” dalība divos Raimonda Paula autorkoncertos 45. un 50. jubilejā, no kā jautājums sev pašiem – kāpēc ne trešo reizi?

Pēc vairāk nekā desmit kopā sanākšanas reizēm izdarītie secinājumi rosināja uzrunāt Maestro un veikt viedokļu izzināšanu no sev pazīstamu labu cilvēku skaļi izteiktām domām.

Secinājums – tauriņa spārna vēziens – daudzi iesirmi ( un ne tikai ) mūzikas cienītāji šo tikšanos uztver kā iespēju uz brīdi, ja ne atgriezties, tad emocionāli apturēt laika ritējumu un apzināties, ka – tā tas bija ! – un no tā neatkātojami lieliskiem atmiņu apcirkņiem….

Un kā vienmēr – Mēs Jūs visus ļoti mīlam !

Sastāvs:
Verners Bokums – sitamie instrumenti
Guntars Brečs – sitamie ienstrumenti
Raivis Krūms – balss
Kate Krūma – balss
Jānis Šteinbergs – taustiņsinstrumenti, balss
Zane Šteinberga – balss
Aldis Langbaums – taustiņinstrumenti
Edgars Silacērps – ģitāra, balss
Armands Alksnis – ģitāra
Alex – saksafons
Ieva Dreimane – balss
Valdis Skujiņš – basģitāra, teicējs

Valērijs Liepa – gaismu mākslinieks
Jānis Kalējs – skaņu režisors